SBD Họ tên CMND/CCCD Ngày sinh Giới tính Ngành trúng tuyển Mã PTXT Thứ tự NV

Mọi thông tin chi tiết cần trao đổi, xin liên hệ về Phòng Đào tạo, trường Đại học Công đoàn, 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.38574419; 024.38512713